Løb-langt-julefrokost 2015

Så er det snart tid for den årlige tilbagevendende juletradition – klubbens løb-langt-julefrokost, lørdag den 12. december.

Betingelse for at deltage i frokosten er:

 1. Du er medlem af Silkeborg Orienterings klub, og er tilmeldt ( se tilmeldingsfrist )
 2. Du er villig til at betale prisen – et beløb deleligt med 10, max 100 kr.
 3. Du er villig til at hjælpe med til praktiske opgaver
 4. Du har den 12. december før frokosten deltaget i mindst 1 af følgende aktiviteter
  • Lang klassisk – tog til Ry og løb tilbage over Himmelbjerget eller Laven til Vejlsøskovhus
   Tog afgår fra Silkeborg kl: 10:04
   Deltagere sørger selv for togbillet og vælger eventuelt turlede

  • Reduceret klassisk – tog til Svejbæk eller Laven og løb tilbage via Sindbjerg, Stoubjerg og Sokær til Vejlsøskovhus
   Tog afgår fra Silkeborg kl: 10:04
   Deltagere sørger selv for tog billet og vælger eventuel tur leder

   Hvis nogen ønsker at benytte færgen over Sejssnævringen, skal det koordineres og aftales.

  • Cykle en lang tur, start Vejlsøskovhus kl: 10:00
   Turleder: Asmus Wonsyld

  • Præcisionsorientering – Der er mødested ved den østligste p-plads på Linåvej.
   Der er start mellem 11.00 0g 11.30
   tilmelding til Lars Ole Larsen, tlf. 8680 6483 eller larsole.larsen@adr.dk

  • Der er bevilget dispensation – søges hos Mogens Nielsen.

Menu

  • Sild (hvide og røde) på fedtemadder med rå løg ( der er også smørbart )
  • Lun ret med brunede kartofler og grønlangkål
  • Oste-/ pølsebord.
  • Kaffe og småkager
  • Øl kan købes til gul pris
  • Spiritus i det omfang der er deltagere, som sponsorere noget, som de ikke selv kan drikke, bare gerne vil af med eller give som bidrag til festen.

Tilmeldingsfrist:

Tilmelding til julefrokosten til Mogens Nielsen senest den 7. december 2015, tlf. 8682 3248 e- mogens-r-n@webspeed.dk

Efteranmeldelse kan i begrænset omfang godtages mod passende vederlag.

Frokosten begynder ca. kl. 13:30.

Skriv et svar