Træningsløbs plan 2017

Vi er godt igang med planlægningen af løb for 2017. “Træningsløbsplan 2017” kan ses på hjemmesiden under “Focus” menuen.

Skovtilladelser på plads, men der kan komme enkelte ændringer. Planen vil løbende blive opdateret.

Til træningsløbene (de “grønne” linier) vil vi gerne have fundet arrangører og hjælpere allerede nu. Giv besked til Jens Ozol (mail: ozol@post3.tele.dk) om hvilket (/hvilke) løb du gerne vil arrangere eller være hjælper til.

Vi laver godt 40 træningsløb om året og vi er afhængige af at mange af klubbens medlemmer hjælper til !

Vi er klar over at det kan være svært at planlægge sin kalender så lang tid forud, men vi vil hellere have fundet arrangører og hjælpere nu, selvom det så senere viser sig at der kan komme afbud. Vi kan som regel finde en ny arrangør med 4-5 ugers varsel.

Håber I vil være med til det !

Hilsen fra træningsudvalget

 

Skriv et svar