Referat af Silkeborg OK generalforsamling 7. marts 2019

Så er referatet fra klubbens ordinære generalforsamling blevet godkendt og underskrevet af både referent og ordstyrer og kan nu findes hér:

http://silkeborg-ok.dk/web/?mdocs-file=4067