Udvidelsen af klubhuset

Oplægget til udvidelsen blev godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med projektet, idet der kan afholdes udgifter til projektering o.lign. Inden der indgås bindende aftaler om byggeriet, som forpligter klubben økonomisk, skal der fremlægges en finansieringsplan til godkendelse på en generalforsamling.

Der er blevet foretaget nogle justeringer i forhold til det oprindelige forslag, blandt andet på baggrund af input fra det møde der blev holdt i efteråret.

Projektbeskrivelse og økonomi kan findes hér.

Herunder er billeder af udvidelsen, som er tegnet af Claus Faber.