Klubben tilbyder åbne orienteringsløb under Corona-nedlukningen

Da der ikke er nogen nævneværdig smittespredningsrisiko ved individuelt at løbe en tur i skoven og finde nogle poster, har vi forsøgt at finde en metode hvorved vi kan fortsætte med at dyrke vores elskede sport uden at forårsage en smitterisiko.

Det er det sociale element af vores sport, der kan have en smitterisiko. Hvis vi så vidt det er muligt fjerner det sociale element ind til videre, bør vi kunne fortsætte vores træning. Vi vil derfor tilbyde ”Corona O-løb” i skovene omkring Silkeborg.

Første skove bliver Vesterskoven og Østerskoven med udgangspunkt ved Østre Søbad. Banerne vil i første uge være klar tirsdag d. 17. marts fra morgenstunden. I de følgende uger vil de være klar mandag morgen.

Læse mere om hvordan konceptet fungerer hér!

Når vi kommer i gang, vil vi skrive på hjemmesiden hvornår hvilke baner er åbne i hvilke skove. Så følg med på hjemmesiden.

Vi vil gerne have tilbagemeldinger på forløbet og konceptet også for at vi kan se hvor mange der udnytter det. Der vil blive mulighed for at rapportere tilbage på hjemmesiden hvornår I har løbet hvad. Det er vigtigt at I gør det så vi kan justere på konceptet, og vise over for Naturstyrelsen og myndighederne at det virker.

Vi håber på, at vi kan køre dette koncept så længe der er begrænsninger på vores normale aktiviteter fra myndighedernes side.

Skriv gerne til os med kommentarer og ideer, enten direkte pr. mail til én af os, via klubbens Facebookside eller klubbens interne Facebookgruppe (lukket gruppe).

Vi ses (på afstand) i skoven 🙂

Morten Kjær, Jens Børsting og Christian Biering