Frivillighedsspørgeskema- i disse Corona tider!

Vi oplever lige nu, at hele samfundets fokus er koncentreret om kampen mod Corona.

Vi håber, at vi indenfor en overskuelig fremtid, kan få vores almindelige hverdag tilbage.

Og dermed også få gang i alle vores klubaktiviteter.

Vi beder derfor jer alle om at gå ind og besvare Frivillighedsspørgeskemaet, – hvis I ikke allerede har gjort det- som enten kan findes på mail, SOK Hjemmeside eller Facebook.

Dette for at vi kan være klar med lister over frivillige hjælpere til de kommende både store og små aktiviteter- lige så snart at denne krise er ovre.

Der er senest svar d 1. april 2020

Tusind tak for jeres tilbagemelding og pas godt på jer selv derude. 😊

På klubbens vegne

Frivillighedskoordinator Inger Simonsen

Følg evt dette Link  http://silkeborg-ok.dk/frivillighedsspoergeskema2020