SOK Nyhedsbrev april 2020

Den nyligt afsluttede marts måned har været meget anderledes end, hvad vi formentlig havde forventet da vi i vintermørket kiggede frem mod forårets orienteringsløb og stævner. Det meste er blevet aflyst af hensyn til at begrænse Corona-epidemien, mens andre initiativer er dukket op og giver os gode muligheder for at komme i skoven med kort og kompas alligevel.
Her kommer således nyt fra forskellige udvalg.  Om hvad der sker – og ikke sker – i klubben, og en længere beretning om udviklingen af Corona-O-træningsløbene, som vi nyder godt af, og endelig et lille tip til hvad man også kan tage sig til når man ikke kan komme så meget ud som ellers.

Nyt fra enkelte udvalg

Arbejdet i Arrangementsudvalget har i stor udstrækning været præget af aflysninger og håndtering af dem.
Nordjysk todages, der skulle have været afholdt i weekenden 14-15 marts, blev først forsøgt tilpasset daværende udmeldinger fra sundhedsmyndighederne, for at blive endelig aflyst d 11/3 lige inden Danmark stort set, blev lukket ned. Vi nåede heldigvis at afmelde klubturen til Skagen.
Hurtigt derefter blev Påskeløbet også aflyst. Her var også arrangeret klubtur med overnatning i hytter på Rømø Familiecamping, som vi ikke umiddelbart kunne afmelde. Her der dog kommet en løsning der involverer SOK på flere planer. Vi fik en forespørgsel fra Sydkredsen, om vi ville rykke vores løb et år, så de kunne holde deres færdigplanlagte, men aflyste løb næste år. Det har vi sagt ja til, selv om det betyder at vi i 2022 både har Påskeløb 14-16. april 2022 og DM mellem 27/8 2022. Men vi mener at vi har kapaciteten til det her i vores store klub.
Så klubturen til Påskeløbet næste år er også Rømø Familiecamping, da vi har fået rykket vores reservationer dertil.
Der er desuden flere af vores egne åbne løb der er blevet aflyst. Natuglen d. 12. marts blev akut aflyst, og efter lidt længere overvejelser har SOK også valgt at aflyse Gudenådysten d. 3. maj.

Den 9. maj har vi det lange Trail-løb Julsø Ultra i kalenderen.  Her skriver Simon Grimstrup: Julsø Ultra hænger i en tynd tråd. Vi afventer regeringens udmeldinger og håber vi måske kan afholde løbet senere, hvis der skulle være mulighed i sommerferien eller på et andet tidspunkt. Det er svært at spå om fremtiden. Vi vil naturligvis på ingen måde gå på kompromis med anbefalinger og lovgivning.

De fleste af vores klubaktiviteter er lagt ned. Vintergymnastikken nåede aldrig til forårsafslutningen. Trail-træning var ellers startet stærkt op i det nye år med stabilt fremmøde hver onsdag aften. Ungdomstræningen har forløbet stabilt med mange mørke-træninger i skoven hen over vinteren og var næsten klar til, at de voksne kunne tilslutte sig de ugentlige træningsaftener med instruktion hver tirsdag.
Det må så vente.

Heldigvis har vi aktiviteter i klubben der kan gennemføres uden at mødes. Kortudvalget arbejder støt videre, og vores kortudvalgsformand skriver: I disse tider med Corona-karantæne kan kortudvalget heldigvis fortsætte aktiviteterne stort set uændret. Rekognoscering i skoven og arbejde ved computeren er naturligvis helt uproblematisk og de få personlige møder afvikles med passende afstand og gerne udendørs.
Mere konkret er Steen Frandsen allerede langt med revidering af kortene til klubbens påskeløb (vi har haft en dejlig lang periode med tørvejr her op til påske). Selvom påskeløbene nu er udsat et år, kan vi indtil da få glæde af de opdaterede kort. Natløbet blev desværre aflyst, men vi kan alligevel glæde os over Vibekes fine arbejde med kortet over Hårup Sande. Nye versioner af kortet over Ryekol og Hjortsballe er på trapperne, og Jens Børsting benyttede afviklingen af Corona O-løb i Hjermind Egekrat som anledning til at udvide kortet i nordlig retning.
Alle klubbens kortfiler foreligger nu i en version, som kan bruges i O-Track. Når du laver orienteringsløb på klubbens kort, skal du derfor altid huske at hente nyeste version på hjemmesiden. Vil du vide mere om at bruge O-Track til dit arrangement, så kontakt Martin Fjordvald.

Corona-O-træningsløbene

Vi er utrolig heldige i SOK – at vi har nogle initiativrige medlemmer, der lige som vi andre blev helt triste til mode da alting blev lukket ned, men så gjorde noget ved det.
Hermed en beretning om hvordan ideen om Corona-O-træningsløbene er udviklet og forløbet her de første tre uger – hvor Jens Børsting har været en af initiativtagerne sammen med Morten Kjær der står for meget af organiseringen, herunder skovkontakter og Christian Bering der holder styr på hjemmeside og statistik over aktiviteterne.

Jens beskriver forløbet således:
“Starten på SOK Corona O-løbene gik, da vi fik nyheden på SOK’s hjemmeside om at alt aktivitet i klubben lukkede ned på grund af Regeringens tiltag i forbindelse med Corona. Det var jo ikke en rar nyhed. Især når det er tydeligt at der jo ikke er nogen særlig smittefare ved at løbe et O-løb. Tanken opstod, at den smittefare der evt. er, den måtte vi kunne reducere til langt under det niveau, der er ved fx at gå i et Supermarked.
Derfor ringede jeg til Morten Kjær og diskuterede det med ham. Jeg foreslog om vi ikke kunne prøve at skaffe løbstilladelse til en hel uge ad gangen, og måske i 2 skove, så kunne vi sætte nogle skærme ud, uden enheder så man ikke skulle røre ved dem og så lave nogle baner man kunne løbe når man havde tid i løbet af ugen.
Morten var straks med på den og vi udviklede videre på ideen. Lige fra skovtilladelser, til banelægning, kort trykning og pakning inklusiv desinficering og mulighed for “smitterisikofri” afhentning samt startsteder, postudsætning og indhentning. Morten gik i gang med at arbejde videre på skovtilladelser, banelægning, korttrykning, pakning mv. Jeg tog fat i Lars Ozol for at høre om han kunne se noget der var i strid med de retningslinjer han var bekendt med i sit arbejde med beredskabstjenesten (alt var jo nyt for os alle så det var rart at vende ideen med en sagkyndig, der sad inde med de seneste nyheder og tanker om retningslinjer mv.). Uden at han skal stilles til ansvar for noget i den retning, kunne Lars ikke se noget problem med konceptet i forhold til det han havde set og hørt. Vi tog derefter fat i Martin Fjordvald og derigennem bestyrelsen for at høre om de var med på ideen. Vi fik justeret lidt ind så alt var på plads og bestyrelsen godkendte ideen. Vi nedskrev hele konceptet som det så ud på dette tidspunkt.
Herefter tog vi fat i Christian Biering for at høre om hans mening og hvad vi kunne gøre med hjemmesiden og evt. O-track. Christian var også straks med på ideen og påtog sig at styre hjemmeside og Facebook siden. Vi blev enige om muligheden for download og selvprint af kort, men også en mulighed for at kunne rapportere, hvor man havde løbet hvad, så vi kunne dokumentere over for alt og alle at vi gennemførte aktiviteterne i henhold til regeringens retningslinjer og at alle medlemmerne overholdt dette. Hertil kom muligheden for O-track på alle baner så man kunne bruge det til at sammenligne tider, stræktider, vejvalg mv.
Morten lavede baner i Vesterskov og Østerskov og vi fordelte postudsætningsopgaven. Erik printede kort. Morten pakkede kort, desinficerede dem med Rodalon, og lagde dem i kasser ved klubhuset. Hjemmesiden gik i luften og vi fulgte intenst med i nyhederne om nye begrænsninger, samt vigtigst af alt; om nogen ville komme og løbe.
Et kritisk punkt kom da regeringen kom med yderligere begrænsende tiltag om at kun 10 personer måtte samles, 2 meters afstand og lukning af alt ikke essentielt. Men Mette Frederiksen siger på et tidspunkt i forbindelse med annonceringen at det fortsat var vigtigt at vi alle kom ud i den friske luft og fik motion, vi skulle bare holde afstand og overholde alle retningslinjer på vej ud og hjem fra vores aktiviteter. Så var vi klar over at vi var på rette vej.
Resultatet var mildest talt chokerende. Jeg ved ikke hvad vi havde regnet med, men måske at vi ville se en 40-50 løbere i skoven, hvor nogen måske ville løbe i begge skove. Så vi printede optimistisk 25 kort af hver bane og satte dem ved klubhuset. Vi kom først i gang om tirsdagen i den første uge, men chokket kom allerede onsdag eftermiddag da Morten tjekkede kortkasserne ved klubhuset. De var stort set tomme alle sammen.  Morten og Erik gik i hast i gang med at producere flere kort og vi var klar over at vi havde gang i noget rigtigt.
Lidt senere kom chok nummer to. Lars Ole skriver til Morten; Hvad sker der. Det vælter ind med penge i kassen. Hvad laver I? Vi havde venligt henstillet til folk fra andre klubber om de ville betale 20 kr. per bane de løb.
Vi lærte hurtigt. Justerede ind og arbejdede videre med de næste ugers skove og baner.
Pludselig fik vi 2 nye skove i spil, hvor vi hastigt fik kortene tegnet helt færdig og kunne tilbyde næsten jomfruelige terræner af høj kvalitet i Ryekol og Hjermind Egekrat i uge 14.”

Det er godt at få en snak med sine klubkammerater, selvom det skal ske med passende afstand.

Christian Bering har indsamlet statistik på løbene og har registreret en øget deltagelse hen over de første tre uger (12-14). Her så det, pr d 5/4, (hvor uge 14 ikke var endelig gjort op) ud til at banerne i Hårup Sande og Nordskoven var de mest populære, da der hér har været mere end 350 ture i skovene, over halvdelen i Hårup Sande.  Lige under halvdelen af dem som løber, er ikke medlemmer af SOK. Hvilket også stemmer overens med at vi har adskillige og gentagne besøg fra stort set alle naboklubber, Pan, 1900, Horsens, Snab, Gorm, Herning, Karup, Viborg, Mariager, Ålborg og OK-Djurs. Og har observeret adventure racere der cykler ud til start og løber et par baner og cykler videre.

Christian, der også bestyrer hjemmesiden og klubbens FB-side om løbene, med instruktion, kort osv, skriver desuden:
“Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger og møder mange glade mennesker ude i skoven. Især friheden til at løbe når man selv vil og kan, bliver der sat stor pris på. Netop derfor har vi lavet den detalje med rapporteringen, da vi gerne vil blive klogere på, hvordan spredningen på løberne, d.v.s. hvor mange løber hvornår, og i hvilke skove. Derved kan vi se hvor stor belastning der er på skovene og på et tidspunkt tage en snak med Naturstyrelsen om de erfaringer vi har fået, og hvordan det belaster skovene, at vi løber hele ugen i samme skov.
Indtil videre kan vi se at det tidspunkt hvor belastningen er størst er om eftermiddagen ved 16-tiden hvor ca. 20-25 % vælger at løbe. Ellers er det midt på dagen, ved 12-tiden, der også er mange i skovene. Men den konkrete belastning den enkelte dag, på et specifikt tidspunkt i én af skovene, er begrænset til måske max. 10 løbere. Så det er ikke mange man møder derude.”

Indtil videre er det en lille samlet flok som har løst opgaverne omkring de åbne Corona-O-løb, men i løbet af ugerne er der flere der har meldt sig på banen som banelæggere og der har været stor imødekommenhed, når der skulle samles poster ind eller byttes rundt på kortkasser ved klubhuset. Så hvis man har brug for at komme lidt væk hjemmefra og løse en opgave for klubben, så tag fat i Morten Kjær, der har er overordnet koordinerende rolle i planlægning og afvikling af de åbne O-løb. Vi kan altid bruge nogle folk til postindsamling, afvaskning af kort eller måske en gang banelægning. Der er allerede nye banelæggere i Påsken hvor der udvides med 2 skove og 2 sæt baner i hver skov, med hver sit startsted, men på nogen af de samme poster.

De tre herrer har mødt stor og velfortjent opbakning og håber at kunne fortsætte konceptet så længe som nødvendigt. Og med regeringens seneste udmelding ser det ud til at være et godt stykke tid. Så meld dig gerne som banelægger eller hjælper med postudsætning og indsamling så opgaverne kan fordeles lidt. Og så er det ellers bare om at læst instruktionen, printe et kort, eller hente det ved klubhuset og komme i skoven med kort og kompas. Nyd det, og husk at registrere dig når du er vel tilbage, så vi fortsat kan holde status over aktiviteten og bevare det gode samarbejde med skoven. Læg også gerne dit løb op på O-track så du alligevel kan nørde lidt kort og vejvalg, selvom det ikke er på sædvanlig vis.

Et lille O-tip til derhjemme.

Hvad kan man ellers foretage sig i disse, tider hvor vi er mere hjemme end vanligt – når man er tilbage fra skoven med trætte ben, eller af andre årsager ikke kan komme ud.
Et bud kan være at lytte til podcast. Her vil jeg anbefale Post Cast, som bestyres af ‘vores’ stævnespeaker fra JWOC Jonas Munthe, i samarbejde med Eskild Schøning og Jeppe Ruud. De tager forskellige Orienteringsrelaterede emner op, som de nørder om i en times tid. De har ofte en gæst inviteret, som bidrager med gode historier og perspektiv. De har netop her i slutningen af marts udgivet Post Cast nr. 27 med orienterings-fokus på Covid19 og bl.a. Landsholdet, men der er rigtig mange gode afsnit i gemmerne. Med SOK-briller på kan jeg fremhæve afsnit om Ida Bobachs juniorkarriere (op til JWOC sidste år) og Søren Bobachs karriere, da han stoppede her i efteråret. Men der er også afsnit om Orienterings-legender som Mona Nørgaard og Carsten Jørgensen og en beretning om korttegningens udvikling med Bjørn Nørgaard. Så der er guld gemt. Jeg finder dem ved at søge på Post Cast i min Podcast-app, men de kan også findes på Spotify eller iTunes og via deres facebook-side.

God fornøjelse.
Kommunikationsansvarlig/Anette Pind