Klubhuset og Corona

Indtil videre er klubhuset som bekendt lukket for aktiviteter, men på et tidspunkt – måske inden den 8. juni – kan vi benytte det igen.

Det bliver ikke helt ved det gamle. Med udgangspunkt i de bekendte krav til hygiejne og afstand, har Husudvalget sammen med vores rengøringsassistent afholdt et møde for at finde forbedringer i huset, – til vor alles bedste;

Sundhedsstyrelsens kendte blå plakater med råd og krav vil I kunne finde opslået.

I sidste uge har vi fået installeret berøringsfri håndvaske-armaturer og vi er ved at få opsat beholdere til engangshåndklæder af papir med tilhørende kurve. Dermed er de gamle håndklæder til aftørring efter håndvask også væk.

Også håndsprit som gel vil fremover være tilgængelig rundt om i huset.

Vi er rigtig mange der benytter huset igennem ugen. Den løbende rengøring af kontaktpunkter, som f.eks. dørhåndtag og stolearmlæn, og kontaktflader som borde, dørkanter og gelændere, må vi alle tage os af. Den ugentlige rengøring kan ikke løse denne daglige opgave. Vi anbringer en kasse med de nødvendige midler til aftørring og desinfektion på skohylden lige ved indgangsdøren. Vi forestiller os at hver brugergruppe, som den sidste del af deres aktivitet inden huset forlades, gennemfører en rengøring af alle de kontaktpunkter og flader man har berørt.

I øvrigt har vi genindført en gammel regel om at stable stolene ved væggen efter afsluttet aktivitet. Det letter rengøringen væsentlig, så husk igen dette fremover.

Når vi ved nærmere om, hvornår klubhuset kan åbnes for normal aktivitet og krav til hvor mange vi må være i huset, så får I nærmere besked herom.

Venlig hilsen Husudvalget

Asmus, Jytte, Bjarne