Løvfaldsløb 2020

YACS 2020 er aflyst og SOK’s Påskeløb i 2021 er udskudt til 2022. Jeg har derfor forslået, at vi laver Løvfaldsløb i år alligevel – 11. oktober. Løvfaldsløbet var ellers aflyst pga. YACS 2020 og Påskeløbet i 2021.

Jeg har påtaget mig stævnelederopgaven, og jeg har overtalt Laurits til at lave baner til fod-O. Men vi håber nogen har lyst til at hjælpe. Først og fremmest med banelægning til MTBO, start og beregning, men selvfølgelig også med de mange andre opgaver, der er til stævnet.

Jeg regner med, at vi har stævneplads ved Østre søbad, og fod-O banerne bliver i Vesterskoven. MTBO banerne kan være i både Vesterskoven og Østerskoven.

Vi håber at kunne lave samlet start på gaflede baner til fod-O som tidligere år, men det vil afhænge af evt. forsamlingsrestriktioner til oktober.

Skriv til anker@mollers.nu eller ring 6165 1600, hvis du gerne vil hjælpe.

Anker Møller