Instruktion og kort download

På denne side kan du læse eventuelle specielle instruktioner for de åbne orienteringsløb og de forskellige baner i de enkelte uger og downloade de kort du har brug for.

Det er vigtigt, at I har læst beskrivelsen af konceptet samt eventuelle instruktioner igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Læs konceptet hér!

Og så vil vi gerne anmode alle (også klubbens medlemmer) om venligst at rapportere jeres deltagelse via følgende link:

https://forms.gle/isTEkz3cy9DS8ZHN9

Det er vigtigt at I gør det, da vi gerne vil have styr på hvor mange der bruger banerne af hensyn til print af kort og vores løbende dialog med Naturstyrelsen om brug af skovene.

Lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet, herunder ynglende havørne i Sønderskoven.

Generelt omkring kort

Nederst på siden kan I downloade kortene til de forskellige baner og printe dem selv. Kortene vil også kunne findes i en printet version i plasticlomme, som udgangspunkt ved klubhuset, men også i nogle tilfælde ved skoven eller begge steder. Dette vil fremgå af nedenstående instruktion.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Instruktion uge 28 (6.-12. juli) i Silkeborg Østerskov

Parkering og start:

Der er to starter og P-pladser umiddelbart tæt ved.

Start A er i den nordlige ende af Østerskoven med parkering ved Østre Søbad (mødested 3)

Start B er I den sydlige del af Østerskoven med parkering ved Paradisvejen 51 (mødested 21).

Baner:

Banerne er lavet af Gry Christensen.

Gry har lavet både almindelige baner og baner uden stier (kun de tre svære baner). D.v.s. bane 1B, 2B og 3B findes i en version med stier og én uden.

Der er kun lavet svære baner til start B, da skoven er relativt lille, men der er mellemsvære og lette baner til både start A og B.

Kort:

Kortene er placeret i kortkasser ved klubhuset og kan downloades her nederst på siden. Bemærk at der er oprettet en ekstra mappe med kortene uden stier.

Bane 1B Svær lang er printet i A3 og kan downloades i både A3 og A4 med kortvend (husk at download begge dele/sider af kortet).

Alle øvrige kort er i A4 størrelse.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær er ca. 5-6 km.
  • Bane 5 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

De fleste baner findes i A4 størrelse, men der kan være enkelte baner, primært de lange svære baner, som ligger i både en A3 version og en A4 version med kortvend.

Benytter du banerne med kortvend, skal du sørge for at downloade begge PDF filer til banen.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Sommerorienteringsløb
   Uge 29
   Uge 30

No files found in this folder.