Instruktion og kort download

På denne side kan du læse eventuelle specielle instruktioner for de åbne orienteringsløb og de forskellige baner i de enkelte uger og downloade de kort du har brug for.

Det er vigtigt, at I har læst beskrivelsen af konceptet samt eventuelle instruktioner igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Læs konceptet hér!

Og så vil vi gerne anmode alle (også klubbens medlemmer) om venligst at rapportere jeres deltagelse via følgende link:

https://forms.gle/isTEkz3cy9DS8ZHN9

Det er vigtigt at I gør det, da vi gerne vil have styr på hvor mange der bruger banerne af hensyn til print af kort og vores løbende dialog med Naturstyrelsen om brug af skovene.

Lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet, herunder ynglende havørne i Sønderskoven.

Ungdomstræning – hold afstand og vis hensyn!

Vores unge løbere har begyndt deres træning igen hver tirsdag fra kl. 17.30. De benytter samme skove, starter og poster som de åbne orienteringsløb, men med lidt tilrettede baner.

Af hensyn til de restriktioner vi er underlagt i forhold til at forsamles mere end ti personer, bedes I enten undgå at løbe fra samme sted og tidspunkt (kl. 17.30 – 18.00) som ungdomsløberne, eller holde god afstand til trænere og løbere. Hvis der er åbne o-løb o flere skove, vil det fremgå af den aktuelle skovs instruktion om der er ungdomstræning.

Generelt omkring kort

Nederst på siden kan I downloade kortene til de forskellige baner og printe dem selv. Kortene vil også kunne findes i en printet version i plasticlomme, som udgangspunkt ved klubhuset, men også i nogle tilfælde ved skoven eller begge steder. Dette vil fremgå af nedenstående instruktion.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Instruktion uge 23 (1. – 7. juni) – i Vesterskoven

Parkering og start:

Der er to parkeringer og starter.

NB! Ungdomstræningen foregår fra Mindestenen og ikke fra ovenstående starter, så der er ikke specielle hensyn omkring dette tirsdag aften.

Baner:

Banerne er lavet af Christian Biering og kvalitetssikret af Tobias Biering.

Alle baner har standard banelængder (se under ”Kort download”).

Kort:

NB! På begge de lette baner mellem kontrol 57 og 59, er stien på kortet væk på grund af skovning i området. Der vil være opsat snitzling.

Kortene er placeret i kortkasser ved klubhuset og kan downloades her nederst på siden.

Bane 1 Svær lang for begge starter er printet i A3 og kan downloades med kortvend i A4 størrelse.

Alle øvrige kort er i A4 størrelse.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær er ca. 5-6 km.
  • Bane 5 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

De fleste baner findes i A4 størrelse, men der kan være enkelte baner, primært de lange svære baner, som ligger i både en A3 version og en A4 version med kortvend.

Benytter du banerne med kortvend, skal du sørge for at downloade begge PDF filer til banen.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Åbne orienteringsløb
   Uge 22
   Uge 23

No files found in this folder.