Hvid røg fra bestyrelsen – den nye formand er fundet

Det er rigtig rart at kunne fortælle, at klubbens nye formand bliver Christian Biering. Næstformand bliver Martin Fjordvald, og Heidi Hinge Krogsgaard bliver ny forkvinde for ungdomsudvalget og dermed også fast medlem af bestyrelsen.
Christian tiltræder formandsposten midt i en periode, der går indtil generalforsamlingen marts 19. Til den tid genopstiller han til posten.
Der er officielt formandsskifte, og dermed også på de andre poster, til sommerafslutningen tirsdag d. 19. juni.