Ændringer på klubbens Facebookgruppe

Kære alle
Som første skridt i et forsøg på at blive mere skarpe på hvad vi kommunikerer og hvor, har vi ændret indstillingerne for klubbens Facebookgruppe (den der hedder Silkeborg OK), så det nu kun er klubbens medlemmer, der kan få adgang til gruppen og det kun er gruppens medlemmer som kan se indholdet og kan lave opslag.
Vi bruger stadig klubbens Facebookside til at fortælle om begivenheder og arrangementer og til at fortælle om hvad der rør sig i klubben. Facebooksiden kan alle (også ikke medlemmer) se.

En Facebookgruppe er typisk en gruppe hvor man skal være medlem af gruppe for at kunne lave opslag. Den bruges som regel til den interne kommunikation i en klub eller forening. Vi bruger den lige nu til at lave opslag om behov for samkørsel til stævner, hjælp til postudsætning, glemte sager o.l. Hos os hedder den nu "Silkeborg OK Intern" og kan findes hér: https://www.facebook.com/groups/silkeborgok/

En Facebookside er en officiel side, som typisk bruges til at promovere en klub eller forening og fortælle potentielle medlemmer om hvad der sker i klubben. Vi bruger den lige nu til at slå begivenheder op på, fortælle gode historier om det vi laver og generelt gøre reklame for SOK. Hos os hedder den "Silkeborg Orienterings klub" og kan findes hér: https://www.facebook.com/silkeborgok/

Samtidig med, at vi har lukket Facebookgruppen for omverden, så har vi også gjort nogle flere personer til redaktører for Facebooksiden, så flere har mulighed for at fortælle andre om hvad der sker i klubben. Vi har forsøgt at fordele redaktørrollen hen over udvalg og grene, så alle har mulighed for at lave opslag.

Følgende er nu redaktører på Facebooksiden "Silkeborg Orienterings klub":

  • Knud Vogelius (præ-O)
  • Nina Jacobsen (skole-O)
  • Inger Simonsen (frivillighedsansvarlig)
  • Mette Voldum Jørgensen (arrangementsudvalg)
  • Gry Christensen (Minitræner)
  • Heidi Hinge Krogsgaard (Formand for Ungdomsudvalget)
  • Jytte Salomonsen (Ekstern kommunikation)
  • Mogens Hagner (JWOC)
  • Simon Grimstrup (Trail)

Martin Fjordvald, Christian Biering og Camillla Gry Elman er administratorer.

Derudover er det tanken, at vi i løbet af vinteren holder et møde med fokus på, hvordan vi kommunikerer i klubben, så vi kan få skabt en større gensidig forståelse af dette område.

Det er Camilla Gry Elman som er bestyrelsens og klubbens kommunikationsansvarlige.