Etablering af den nye Nordskovvej

I forbindelse med at kommunen etablerer den nye Nordskovvej, vil veje og færden blive påvirket i området. De tager første spadestik til Nordskovvej 25. september 2018, men allerede mandag 17. september tog de hul på forberedelserne til den kommende vej.

Det vil påvirke veje og færden i området, indtil Nordskovvej står klar og det kan derfor påvirke eventuelle trænings- eller åbne løb som vi arrangerer.

Læs mere i dette opslag om påvirkningerne...

Det der sker er følgende:

  • En del af Tranevej spærres for bilister
    Mandag 17. september 2018 bliver en del af Tranevej spærret for bilister på stykket mellem Hjejlevej og daginstitutionen Bakkegårdens parkeringsplads. Vejstykket bliver brugt af entreprenøren i forbindelse med byggeriet. Bilister kan komme rundt via Spættevej, Høgevej og Rylevej. Cyklister og gående kan fortsat komme forbi ved den afspærrede vej.
  • En del af Gjernstien spærres
    Mandag 17. september 2018 bliver Gjernstien spærret lidt efter broen over Remstrup Å til stitunnelen mellem Lillesø og VIA University College. Gående og cyklister kan i stedet benytte cykelstien på Århusvej eller skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien. Fra Gjernstien vil der både være adgang til Århusbakken ved broen over Remstrup Å og via tunnelen mellem Lillesø og VIA University College.
  • Stibroen over Remstrup Å lukkes
    Henover vinteren begynder arbejdet ved broen over Remstrup Å. Stibroen vil derfor blive lukket i en længere periode. Adgang over åen for gående, cyklister og andre vil derfor foregå via Havnen.

Man kan finde mere info om Nordskovvej i denne folder.