Træningsudvalg info

Træningsudvalget

Træningsudvalget tilbyder forskellige former for træning. Det er muligt at finde aktiviteter i næsten alle årets uger. Træningsudvalget arrangerer:

  • Træningsløb
  • Tirsdagtræning for voksne
  • Vintergymnastik

To gange om året arrangeres der introduktionsprogram for nye løbere.


Træningsløbene, der afvikles om lørdagen i vinterhalvåret og om torsdagen i sommerhalvåret har været et tilbud gennem årtier. Der kommer mellem 10 og 50 personer til træningsløbene. Vi inviterer naboklubberne til at deltage i nogle af træningløbene. Vi skifter mellem de forskellige skove i nærområdet ligesom der vil være forskel på om vi mødes i klubhuset eller vi mødes ude i skoven og køber kortet. Vi samarbejder med naboklubberne, så nogle gange bruger vi deres træningsløb - så bliver der lidt længere at køre, men vi får set en anderledes skov.
Det er gratis at deltage i klubbens egne træningsløb, mens der må påregnes at skulle betales et mindre beløb (20-30 kr.) ved deltagelse i naboklubbernes træningsløb.
Som regel vil der blive taget tid med emit-system (elektronisk tidtagningssystem).

I vinterhalvåret vil der være tilbud om instruktion i forbindelse med udvalgte træningsløb. Det betyder at en af klubben erfarne løbere vil fortælle om et orienteringsteknisk moment, der kan trænes på dagen bane. Instruktionen henvender sig hovedsagligt til de løbere, der løber mellemsvære eller svære baner. Aktuelt program kan findes her.

Yderligere information om træningsløbene findes her.

Program

Tirsdagtræning for voksne, afvikles tirsdage fra slutningen af marts til begyndelsn af oktober (undtagen i skolernes sommerferie). Der kommer mellem 10 og 20 voksne til træningen. Vi mødes altid i klubhuset, hvor der ofte vil være lidt instrukstion inden vi kører ud til den aktuelle skov.
Efter træningen er der kaffe og som regel kage i klubhuset.
Det koster ikke noget at deltage.

Yderligere information og program  for tirsdagstræningen findes under "ungdomsudvalget", da vi bruger de samme baner.

Vintergymnastik, afvikles onsdage i perioden 1. oktober til 24. marts.

Yderliger information om vintergymnastikken findes her.