Instruktion uge 14 (6. – 11. april) i Sønderskoven

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet.

NB! Bemærk at banerne først er til rådighed fra tirsdag morgen d. 6. april

Parkering og start

Parkering er på den store P-plads på Rodelundvej (mødested 22). Start og mål er i den nordlige ende af P-pladsen.

Baner

Banerne er lavet af Henrik Leth Jørgensen, som skriver:

Den vestlige ende af Sønderskoven kan ofte være en hård modstander. Underlaget er blødt og fyldt med grene og stammer. Og vegetationen er stedvis tæt. Det er helt bevidst udnyttet i ugens baner, der er forsøgt lagt så kompasset skal bruges flittigt for at få en glidende orienteringsoplevelse.

Husk at have styr på udløbsretningen inden du forlader en post. Sørg for at have besluttet dig for vejvalget til næste post inden du går i gang med at se efter udløbsretning og udløbsdetalje, ellers bliver du måske fanget i et halvskidt vejvalg.

Brug kompasset flittigt undervejs på strækket. Terrænets mange fysiske forhindringer kan nemt skubbe dig lidt ud af kurs, men hyppige kig på kompasset kombineret med god kortkontakt holder dig på ret kurs. 

Hvis du undervejs synes banelæggeren har været ond, terrænet driller eller kompasset er gået i stykker, så sæt begge fødder i jorden, læg kortet på jorden, tæl ned fra 5 og genstart.  

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved Silkeborg Orienteringsklubs klubhus og kan downloades her nederst på siden.

Bane 1 og 2 kan printes med kortskifte for at lette kortlæsningen. Alle baner er i A4 størrelse.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær lang er ca. 7-8 km.
  • Bane 5 Mellemsvær kort er ca. 4-5 km.
  • Bane 6 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
126 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
Hvinningdal Bane 1 svær lang (Del 1)
29 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
Hvinningdal Bane 1 svær lang (Del 2)
21 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
99 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
108 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
43 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
57 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16
35 downloads 1.0 Christian Biering 16-04-2021 16:16