Instruktion uge 32 (3.-9. august) i Hjortsballe

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet, herunder ynglende havørne i Sønderskoven.

Parkering og start

Der én start som ligger nede af sidevej/grusvej. Vær opmærksom på trafikken når I går fra parkering til start og fra mål til parkering. Gå i venstre side af vejen.

Parkering er på Sepstrupvej og er en kombination af en lille P-plads og kantparkering (mødested 27).

Baner

Banerne er lavet af Bjarke og Tjalfe , som skriver:

Baner uden moment. Udnytter skovens vekslende terræn med varierende korte stræk og  mellemlange stræk. På de korte stræk er der ofte dårlig sigte og derfor stilles der krav til brug af kompas og kurveforståelse. På de mellemlange stræk kan der køres hårdt lige på over alle kurverne eller også kan man fokusere på at minimere mængden af højdekurver.

Derudover gælder det om at løbe stærkt og lave god orientering. God orientering består af altid at vide, hvad der løbes mod eller hvad man der løbes langs med – Så simpelt er det.

Vi ønsker alle rigtig meget held og lykke! 

Bjarke og Tjalfe

Da der er mange poster på et relativt lille område, er bane 1 svær lang lavet med kortvend.

NB! På Bane 1 Svær lang og Bane 4 Mellemsvær, mangler posterne 40, 41, 42, 74 og 76, da de skulle stå i en indhegning med en til tider arrig tyr.

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved klubhuset og kan downloades her nederst på siden.

Alle kort er i A4 størrelse.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær er ca. 5-6 km.
  • Bane 5 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

De fleste baner findes i A4 størrelse, men der kan være enkelte baner, primært de lange svære baner, som ligger i både en A3 version og en A4 version med kortvend.

Benytter du banerne med kortvend, skal du sørge for at downloade begge PDF filer til banen.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Åbne orienteringsløb
   Uge 32
Hjortsballe Bane 1 Svær Lang (Del 1)
129 downloads 1.0 Christian Biering 10-07-2020 22:59
Hjortsballe Bane 1 Svær Lang (Del 2)
74 downloads 1.0 Christian Biering 10-07-2020 22:59
109 downloads 1.0 Christian Biering 10-07-2020 22:59
113 downloads 1.0 Christian Biering 10-07-2020 22:59
75 downloads 1.0 Christian Biering 10-07-2020 22:59
55 downloads 1.0 Christian Biering 10-07-2020 22:59