Instruktion uge 42 (12.-18. oktober) i Østerskoven

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet, herunder ynglende havørne i Sønderskoven.

Parkering og start

Der er parkering ved Paradisvejen 51 (mødested 21).

Start ca. 750 m inde i skoven ad stien nord for parkeringen.

Baner

Banerne er lavet af Simon Fjordvald.

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved klubhuset og kan downloades her nederst på siden.

Bane 1 svær lang er printet i A3 i målestoksforhold 1:10.000 og ligger til download i A4  i målestoksforhold 1:15.000.

Alle øvrige kort/baner er i A4 størrelse og i målestoksforhold 1:10.000.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær er ca. 5-6 km.
  • Bane 5 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
41 downloads 1.0 Christian Biering 19-07-2021 19:12
73 downloads 1.0 Christian Biering 19-07-2021 19:12
67 downloads 1.0 Christian Biering 19-07-2021 19:12
29 downloads 1.0 Christian Biering 19-07-2021 19:12
20 downloads 1.0 Christian Biering 19-07-2021 19:12