Så er klubhuset igen åbent!

I går den 8. juni gav myndighederne lov til indendørs aktiviteter, – men med særlige restriktioner.

Vi kan igen benytte vores klubhus, men med omtanke for at undgå smitte imellem os. Som allerede fortalt her på hjemmesiden har vi lavet hygiejniske forbedringer i huset. Og de aktuelle krav til afstand og antal personer, som må være i huset, kan I finde her og ved opslag i de enkelte lokaler.

 • Sundhedsstyrelsen’s generelle krav til os alle gælder stadig. I finder de kendte blå plakater sat op i huset
 • Max. antal personer: Klublokalet 25, Herreomklædning 12, Dameomklædning 6, Styrketræning 2, Store lokale på 1. sal 10, Lille lokale 5.

  Da vi overvejende bruger huset til møder og instruktion skulle det dermed være muligt at overholde afstandskravet på 1 m

 • Der er engangsservietter på toiletter og i køkkener til aftørring efter håndvask
 • 5 kurve med håndsprit og engangsservietter med sprit til aftørring af kontaktpunkter er fordelt i huset
 • Hvis man kan undgå at benytte køkkenerne er det at foretrække. Ved brug skal der gøres omhyggelig rent og restaffald skal i affaldscontaineren
 • Den løbende rengøring af kontaktpunkter som f.eks. dørhåndtag og stolearmlæn, og kontaktflader som borde, dørkanter og gelændere, må vi alle tage os af.

  Den ugentlige rengøring kan ikke løse denne daglige opgave.

  Benyt sæbevand til aftørring af flader og spritservietter til desinfektion af kontaktpunkter. Vi forestiller os at hver brugergruppe, som den sidste del af deres aktivitet inden huset forlades gennemfører en rengøring af alle de kontaktpunkter og flader man har berørt

 • Stole stables og gulvet fejes inden klublokale og lokaler på 1. sal forlades
 • Når huset forlades så husk at skrive i bogen, og låse døren

De særlige restriktioner forventes at gælde sommeren over til næste fase af genåbningen den 15. august. Lad os da håbe på normale tilstande.

Venlig hilsen Husudvalget

Bjarne (30122758)