Instruktion uge 48 (23. november – 29. november) i Vesterskoven

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet, herunder ynglende havørne i Sønderskoven.

Parkering og start

Parkering er ved Mindestenen på Gjessøvej (mødested 5).

Start ligger inde af en sti sydvest for Mindestenen.

Baner

Banerne er lavet af Morten Kjær.

Derudover vil der fra fredag være en præ-O bane til rådighed, lavet af Vibeke Vogelius.

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved klubhuset og kan downloades her nederst på siden.

Alle kort/baner er i A4 størrelse.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær er ca. 5-6 km.
  • Bane 5 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

[mdocs folder=”mdocs-cat-82″ hide_folder=”true” sort_value=”name” is_descending=”false”]