Yeti Adventure Challenge 2016

Opdateres løbende under løbet. Tal ud for aktiviteter betyder at holdet mangler det antal poster.
OBS: Nogle fighter-hold glemte at aflevere MTB-O-klippekort. Kontakt løbsledelsen for rettelser hertil, senest tirsdag d. 30/8.