SOK logo Kortudsnit Silkeborg by

DM sprint 2011

lørdag den 9. april

Instruktion
DM sprint 9. April 2011 i Silkeborg Midtby

DM sprint 2011 er et 5 stjernet A-stævne og indgår i ranglisteløbene:

Trimtex Cup og Combineering Cup.

Kørevejledning Tilkørsel til stævnet foregår for både busser og biler via krydset Søndre Ringvej – Dalgasgade GPS koordinater: 56°16`27.66`N 9° 52`90.88`Ø (markeret med O-skærm, skilt og pile). Herfra er skiltet til parkering for henholdsvis busser og personbiler (obs. 2 forskellige steder)
Fra p-pladser vil der være markeret med sort/gul afmærkning til stævneplads.
Stævnecenter Stævnecenteret åbnes kl. 12.30 for løbere.
Stævnet åbnes officielt kl. 13.45.
Service Velassorteret kiosk findes på stævnepladsen. Toiletter findes på stævneplads. Omklædning og bad i umiddelbar nærhed af stævneplads.
Der er ikke mulighed for at opstille klubtelte på området.
Overnatningsmuligheder i og omkring Silkeborg kan findes via: www.silkeborg.com/danmark/da-dk/menu/turist/silkeborg.htm under fanen ”overnatning”.
Afstande Fra parkering til stævneplads: 400 – 600 m (sort/gul afmærkning)
Fra stævneplads til start: 50 m (rød/hvid afmærkning)
Klasser Ifølge DOFs reglement 2011:
Klasse Banelængde Antal poster Klasse Banelængde Antal poster
D-20 2,0 svær 19 H-20 2,5 svær 23
D21- 2,3 svær 21 H21- 2,8 svær 24
D-12 1,7 let 19 H-12 1,7 let 19
D-14 1,9 mellemsvær 19 H-14 1,9 mellemsvær 19
D-16 1,9 svær 20 H-16 2,4 svær 21
D35- 1,9 svær 20 H35- 2,7 svær 24
D40- 1,9 svær 20 H40- 2,7 svær 24
D45- 1,9 svær 20 H45- 2,4 svær 21
D50- 1,9 svær 19 H50- 2,4 svær 21
D55- 1,9 svær 19 H55- 1,9 svær 20
D60- 1,5 svær 14 H60- 1,9 svær 19
D65- 1,5 svær 14 H65- 1,9 svær 19
D70- 1,5 14 H70- 1,6 svær 18
D75- 1,5 svær 14 H75- 1,6 svær 18
H80- 1,6 svær 18
H85- 1,6 svær 18
Seedning for klasserne D-20, D21-, H-20 og H21-
Ingen åbne baner.
Antal radioposter: 2 på de fleste baner, 1 på resten.
Væskedepot: Findes ved mål og i karantæneområdet.
Kontrol Der anvendes EMIT.
Egen forud-tilmeldte brik kan anvendes. Lejebrik og backupkort udleveres ved start.
Kortet Silkeborg By, 1:4000, Nytegnet 2011, 2,5m, OCAD på baggrund af grundmateriale fra Silkeborg kommune.
Der løbes i byens centrum, der er karakteriseret af variation mellem store bygningskomplekser og baggårde med mange gennemgange og passager.
Specialsignatur: Legeredskab X(sort)
Der kan være snitzling i tynde hække som er tegnet på som ”Forbudt at passere” ( IOF symbol 421).
Regler for løbsområdet Karantænezone:
D-20, D21-, H-20 og H21- skal i karantæneområde og skal senest forlade stævnepladsen kl. 13.30. Følg rød/hvid afmærkning og skilte til karantæneområdet.

Opvarmningsområde:
Der vil være ophængt kort på stævnepladsen, hvor der vil være markeret et opvarmningsområde.

Enkelte veje vil være spæret for trafik, men færdselsloven skal overholdes.
Det indskærpes fra Politiets side at:
 • der løbes på fortov/rabat eller gang/cykelsti hvor sådanne findes
 • der løbes i vejens venstre side, alle steder hvor cykelsti og kørebane benyttes
Læs evt. mere om sprintnormen på Kell Sønnichsen’s hjemmeside: http://www.soenniksen.dk/sprintkort/index.htm
Postbeskrivelser Postbeskrivelser med IOF- symboler er printet på løbskortet.
Løse postdefinitioner udleveres ved start, til løbere som bærer postbeskrivelsesholdere.
Start Eliteklasserne:
 • Første start kl. 14.00.
 • Alle løbere i klasserne D/H-20, samt D/H21- skal befinde sig i karantænezone fra kl. 13.30 indtil egen start. Der er afmærkning fra stævneplads til karantænezone og herfra til start. Følg rød/hvid snitzling.
 • Der vil være adgang til toiletter og væske i karantænezonen
 • Brystnumre findes i karantænezonen og skal påsættes inden fremkald. Numre står påført startlisten.
 • Fremkald fra karantænezone: 6 minutter før starttidspunkt. Dvs, at der er 2 min til at løbe cirka 50 m frem til 1. startboks.
 • Før 1. startboks er der opsat en prøvepost med lysdiode til test af medbragt EMIT-brik.
 • Indkald i 1. startboks 4 minutter før starttidspunkt.
 • Overtrækstøj vil blive bragt tilbage til stævnepladsen.
 • Ophængte kort i boks 2 og 3.
 • Snitzlingen SKAL følges fra kortudlevering til startpost.
Øvrige klasser :
 • Første start: 15 minutter efter sidste eliteløbers start.
 • Der er brystnumre til alle, som skal anvendes. De hænger på vej til start. Numre står påført startlister.
 • Ingen transport af overtrækstøj.
 • Ingen væske ved start.
 • Før 1. startboks er der opsat en prøvepost med lysdiode til test af medbragt EMIT-brik.
 • Indkald i 1. startboks 4 minutter før starttidspunkt.
 • For klasserne D 12 og H 12 udleveres kortet 2 min. før start.
 • Ophængte kort i boks 2 og 3.
 • Snitzlingen SKAL følges fra kortudlevering til startpost.
For sent startende henvender sig til startpersonalet
Mål Udgåede løbere skal melde sig i mål.
Proceduren efter målgang er:
 1. Brik aflæses og stræktider udleveres
 2. Løbskort skal afleveres i klubposer som er ophængt.
Kort udleveres klubvis umiddelbart efter sidste start.
Der findes saft og alm. vand i målområdet.
Resultaterne kan ses på stævnepladsen.
Resultater og stræktider kan ses på: www.silkeborg-ok.dk/dmsprint2011 hurtigst muligt efter at stævnet er afsluttet.
Maxtid er 35 minutter.
Præmier Medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i alle klasser.
Vinderne i D21- og H21- modtager DIF medaljer.
Præmieoverrækkelse forventes at foreå kl. 18 på stævnepladsen.
Børnebane Der er ikke børnebaner. Dispensationen er givet fra Planudvalget med den begrundelse, at der i Silkeborg Midtby ikke er muligt at lave en trafiksikker børnebane.
Jury Juryformand er Thomas Lindschouw, Herning OK

Klager afgives til stævnekontoret.
Evt. protest afleveres skriftligt på stævnekontoret. Hurtigst muligt, og senest ved stævnets afslutning, eller max. 30 minutter efter meddelelsen om en klages afgørelse.
Instruktion og startlister: Instruktion og startliste offentliggøres på løbets hjemmeside: www.silkeborg-ok.dk/dmsprint2011
Instruktion: senest onsdag den 6., kl. 12:00.
Startlister: torsdag den 7. april, kl. 12:00.
Speakning Stævnet speakes.
Stævneledelse Anette Bagger Sørensen, Søvænget 5, 8680 Ry. SOK. Tlf: 24 24 28 32, mail:abagger@mail.dk
Annelli Sandbæk, Tippethøj 25, 8680 Ry. SOK. Tlf: 21 28 20 73, mail:annelli.sandbaek@alm.au.dk
Banelægger Christian Bobach, Silkeborg OK
Stævnekontrollant / juryformand Thomas Lindschouw, Herning OK
Banekontrollant Morten Pedersen, OK PAN