Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 8 personer som vælges for 2 år ad gangen, således halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år:

I ulige år vælges:

Formand
Formand for træningsudvalg
Formand for husudvalg
Formand for ungdomsudvalg

I lige år vælges:

Kasserer
Formand for kommunikationsudvalg
Formand for kortudvalg
Formand for arrangementsudvalg

Den nuværende bestyrelse:

Formand
VAKANT, varetages af næstformanden
formanden@silkeborg-ok.dk

 

Kasserer
Lars Ole Larsen
larsole.larsen@adr.dk
alt
Træningsudvalg
og næstformand
Martin Fjordvald
mfjordvald@gmail.com
Arrangementsudvalg
Mette Voldum Jørgensen
mette@skaanning-jorgensen.dk
 
Kortudvalg
Ulrik Mathiasen
tjum52@gmail.com
 
Ungdomsudvalg
Heidi Hinge Krogsgaard
heidihinge@gmail.com
 
Husudvalg
Bjarne Christensen
bjarnechris@gmail.com 
 
Kommunikationsudvalg
Anette Pind
anette.pind@pinde.dk