Åbne træningsløb

Generel information om træningsløb

Starttider: Lørdage i vinterhalvåret mellem kl. 13.00 og 13.30
Torsdage i sommerhalvåret mellem kl. 18.00 og 18.30
Mød ikke op før den angivne tid, da banelæggeren ikke vil være klar til at sende folk i skoven.
Startafgift: Gratis for medlemmer af Silkeborg Orienteringsklub.
20 kr. for medlemmer fra andre klubber under Dansk Orienterings-Forbund.
30 kr. for alle andre.
Der løbes med EMIT tidtagningssystem som er inkluderet i startafgiften
Startsteder: Angivet med sted og nummer der refererer til oversigtskort, som findes via menupunkt under træningsudvalget.
Baner 1 svær bane ca. 7-9 km.
1 svær bane ca. 5-6 km.
1 svær bane ca. 3-4 km.
1 mellemsvær bane, ca. 4-6 km.
1 let bane ca. 3 km.
Deltager-
begrænsning:
Efter aftale med naboklubberne kan der lukkes for deltagelse af “udenbys”, hvis antallet af løbere overstiger skovtilladelsen (normalt 100).
Lukkede skove: Evt. markeret, men hold dig selv orienteret!
Ændringer: Der kan forekomme ændringer. De bliver meddelt i Komposten, eller på denne side og ved opslag i klubhuset.
Præcisions-
orintering:
Når anført, tilbydes der præcisionsorinteringsbaner. Banelæggeren lægger om muligt selv baner, evt. assistance til banelægning kan aftales med Knud Vogelius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se Træningsløbs planen for yderligere information.