Persondataforordning

I henhold til de nye regler i EU’s Persondataforordning, har vi pligt til at orientere alle klubbens medlemmer, trænere og ledere om hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Derfor har vi udarbejdet en privatlivspolitik, som du kan læse, i sin fulde længde, via nedenstående link.

I privatlivspolitikken oplyser vi blandt andet om følgende:

  • Vi har registreret oplysninger om dit navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, briknumre (både Emit og Sport Ident) og indmeldelsesdato.
  • For ledere og trænere er der lidt yderligere forhold der gør sig gældende, da vi hér også bl.a. indhenter Børneattest og derfor har behov for CPR nummer.
  • Registreringen sker i klubbens eget interne medlems- og bogføringssystem samt i DOFs O-service.
  • I O-service kan du selv styre hvilke informationer der skal være tilgængelige for hvem og du er også selv ansvarlig for at opdatere oplysningerne.
  • Formålet med denne registrering er at have et medlemsregister, hvor oplysningerne bruges til kontingentopkrævning og til at sende information fra/om Silkeborg OK til dig.
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter du har meldt dig ud.
  • Du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi har disse oplysninger.
  • Du har ret til at få slettet disse oplysninger
  • Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret
  • Du kan klage til Datatilsynet.

Klubbens kontaktperson er formanden, Christian Biering.

Link til Privatlivspolitikken
Link til Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Silkeborg Orienteringsklub