Instruktion uge 15 (12. – 18. april) i Gødvad

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet.

Parkering og start

Parkering er ved Dybkærskolen (mødested 17). Tag venligst hensyn til lokale beboere og skolerne i området.

Start og mål er syd for skolen.

Baner

Banerne er lavet af Simon Fjordvald, som skriver:

Den lille skov i Gødvad byder som udgangspunkt på en omgang med mange poster, korte stræk og retningsskift. Så vidt muligt er der lagt fokus på at holde banerne inden for skovområderne, dog med mindre passager af sprint-lignende by orientering hvor man jo kan forsøge sig med at sætte tempoet op. På de længere baner vil man også møde et par længere løbestræk, for at få jer over i den vestlige del af skoven.

NB! Den markerede sti på billedt er lukket på grund af konstruktionsarbejde ved børnehaven. Det ændrer lidt i vejvalg for de to lange baner der skal over i den vestlige del.

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved Silkeborg Orienteringsklubs klubhus og kan downloades her nederst på siden.

Bane 1 og 2 kan printes med kortskifte for at lette kortlæsningen. Alle baner er i A4 størrelse.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær lang er ca. 7-8 km.
  • Bane 5 Mellemsvær kort er ca. 4-5 km.
  • Bane 6 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
70 downloads 1.0 Christian Biering 06-05-2021 11:46
48 downloads 1.0 Christian Biering 06-05-2021 11:46
50 downloads 1.0 Christian Biering 06-05-2021 11:46
Vesterskoven Bane 4 mellemsvær lang
40 downloads 1.0 Christian Biering 06-05-2021 11:46
Vesterskoven Bane 5 mellemsvær kort
36 downloads 1.0 Christian Biering 06-05-2021 11:46
24 downloads 1.0 Christian Biering 06-05-2021 11:46