Instruktion uge 16 (19. – 25. april) i Hvinningdal (opdateret 19/4)

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet.

Parkering og start

Parkering: Afmærkning fra Eidervej, hvor den går over i Jordkærvej. Parkering efter krydsning af banestien. Se kortudsnit.

Link til parkering: https://goo.gl/maps/s2idBDM9THm73KF9A

Start er ved parkering.

Baner

Banerne er lavet af Tove Jakobsen, som skriver:

Så går startskuddet for klubbens første løb i Hvinningdal Skov. Det er ved de Åbne O-løb uge 16. Clive Allen og Ole Thisted har sørget for at vi får endnu et fint O-kort at sprede vores træninger på i nærområdet.

Det er et spændende område vest i Silkeborg, der er meget varieret fra åben løv- og granskov til lidt finurlige og knap så overskuelige områder ind imellem, så det vil være godt med temposkift undervejs. Kurverne kommer du heller ikke til at savne. Generelt er skovens gennemløbeligheden god på denne årstid – det vil dog ændre sig senere på sommeren.

Husk at vi opfordrer dig til at løbe torsdag aften (22/4) med start kl. 18-18.30, hvor den egentlige indvielse af kortet finder sted, og du kan møde andre klubmedlemmer og få en øl eller en vand, som klubben byder på. Vi ville gerne have budt på et andet traktement, men det giver coronaen ikke mulighed for lige nu.
Vær opmærksom på, at kortkasserne denne dag fra kl. 16 til ca. kl. 20.30 ikke vil være ved klubhuset, men ved startstedet i Hvinningdal fra kl. 18.

Banerne krydser flere steder den nedlagte jernbane mellem Silkeborg og Kjellerup der nu er cykelsti med en del trafik.

Der er kortvend på bane 1.

I løbsområdet er der en indhegning, der fordeler sig ind under motorvejen (se kortudsnit). Det er tilladt at løbe gennem indhegningens 2 låger, men ikke passere hegnet. Naturstyrelsen oplyser, at der måske er dyr i indhegningen. Der kan være strøm i hegnet trods der ingen dyr er.

NB! Indsat d. 19. april:

Vi har erfaret at der, på den sydlige kant af grusgraven, lige vest for motorvejen, er et fældet område, hvor grene ligger på kryds og tværs, så området ikke er muligt at passere. Tætheden er ikke på kortet, men udbredelsen kan ses af kortudsnittet her.

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved Silkeborg Orienteringsklubs klubhus og kan downloades her nederst på siden.

Bane 1 kan printes med kortskifte for at lette kortlæsningen. Alle baner er i A4 størrelse.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær lang er ca. 7-8 km.
  • Bane 5 Mellemsvær kort er ca. 4-5 km.
  • Bane 6 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
83 downloads 1.0 Christian Biering 30-04-2021 14:06
sterskoven Bane 1 Svær lang (Del 1)
18 downloads 1.0 Christian Biering 03-05-2021 10:11
sterskoven Bane 1 Svær lang (Del 2)
13 downloads 1.0 Christian Biering 03-05-2021 10:10
74 downloads 1.0 Christian Biering 30-04-2021 14:06
92 downloads 1.0 Christian Biering 30-04-2021 14:06
46 downloads 1.0 Christian Biering 30-04-2021 14:06
49 downloads 1.0 Christian Biering 30-04-2021 14:06
38 downloads 1.0 Christian Biering 30-04-2021 14:06