Instruktion uge 19 (10. – 16. maj) i Vesterskoven

Det er vigtigt, at I har læst nedenstående instruktion igennem, inden I downloader et kort og løber i skoven!

Generelt om lukkede områder

Det er vigtigt at I respekterer de lukkede områder der er markeret med rød skravering på kortene. Områderne er defineret af statsskovene/skovejerne og skyldes flere forskellige forhold, men blandt andet hensyn til dyrelivet.

Parkering og start

Mødested: Parkeringspladsen ved  Kærhus, Gjessøvej 49, 8600 Silkeborg: https://goo.gl/maps/aYuKJ5dRyfG3mg5x7
Skærm ophængt ved indkørslen til parkeringspladsen. Parker i græsrabatten i den vestlige side langs vejen/parkeringspladsen.

Start/mål: Fra parkeringspladsen  (skærm ophængt) følger man stien lige nord for Kærhus mod øst op gennem en slugt ca. 250 m til start. Mål samme sted.

Baner

Banerne er lavet af Jan Hamann, som skriver:

Løbsområdet er den sydvestlige den af Silkeborg Vesterskov. Skoven er stærkt kuperet.
Der er nogle  områder med  nyfældninger i den vestlige del af skoven. I et firkantet området mellem de 2 markerede forbudte områder ud mod Gjessøvej foretages der pt fældning og udkørsel af stammer, hvorfor området ikke benyttes bortset fra en enkelt post i kanten.
 
Der  er en del MTB spor i skoven og afmærkede ridestier.  Der er kommet nye MTB spor til efter kortet er tegnet ligesom de mange brugere selv har formet nogle stier, der ikke er på kortet. Der er derfor afvigelser i stibilledet i forhold til kortet. Vis hensyn til cyklister – de kører hurtigt – samt de ridende på stierne.
 
Midt på kortet er der en stor indbegnet græsmark, hvor indhegningen fortsætter ind i skoven mod sydøst.  Der går i perioden kreaturer i indhegningen.  Indhegningen må alene krydses  via den gennemgående grusvej/skovvej  i den sydøstlige side  af græsmarken.  Der er åbninger med færiste i begge ender.

Kortene til denne uge

Kortene er placeret i kortkasser ved Silkeborg Orienteringsklubs klubhus og kan downloades her nederst på siden.

Alle kort er i A4 størrelse.

Vi opfordrer til at dem der har mulighed for det, selv printer kort, da en del af det store arbejde ligger i at få fyldt op i løbet af ugen.

Kort download

Banernes sværhedsgrad fremgår af filnavnet.

  • Bane 1 Svær er en lang bane på ca. 9-10 km.
  • Bane 2 Svær er en mellem bane på ca. 6-7 km.
  • Bane 3 Svær er en kort bane på ca. 4-5 km.
  • Bane 4 Mellemsvær lang er ca. 7-8 km.
  • Bane 5 Mellemsvær kort er ca. 4-5 km.
  • Bane 6 Let er ca. 3-4 km

Alle baner ligger som PDF filer.

Når du skal downloade en fil, så klik førts på uge-nummeret og derefter klikker du på filnavnet og vælger “Download”.

Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
Name Downloads Version Owner Last Modified Rating
76 downloads 1.0 Christian Biering 04-06-2021 11:11
83 downloads 1.0 Christian Biering 04-06-2021 11:11
99 downloads 1.0 Christian Biering 04-06-2021 11:11
43 downloads 1.0 Christian Biering 06-06-2021 13:31
42 downloads 1.0 Christian Biering 06-06-2021 13:32
43 downloads 1.0 Christian Biering 04-06-2021 11:11