Klubudviklingsprojektet søger lokale konsulenter

Over hele landet er orienteringsklubber i gang med udviklingsarbejde. Måske har du erfaringer, der kan bruges i denne sammenhæng, eller måske kan du komme i tanke om andre o-løbere, der skal have en lille opfordring til at indgå i arbejdet.

I SOKs bestyrelse har vi været ved at kigge på vores visioner for fremtiden, og vi får i den anledning besøg af DOFs udviklingskonsulent Gert Nielsen i det nye år.

Gert Nielsen har sendt os nedenstående ”jobbeskrivelse”. Spring til, hvis du synes, det lyder interessant.

Klubudviklingsprojektet søger lokale konsulenter

 Har du lyst til at medvirke til udviklingen af orienteringsklubberne i din kreds?

Over 30 klubber landet over har meldt positivt tilbage i forbindelse med klubudviklingsprojektet, og Motion og Foreningsliv har derfor brug for flere lokale konsulenter, der vil assistere disse klubber de kommende år i forbindelse med udviklingsprocessen. 

Konsulenternes opgave vil i samarbejde med den enkelte klubs bestyrelse og DOFs udviklingskonsulent være, at:

  • Finde de potentialer klubben har samt hvilke udfordringer der kan være for at realisere de potentialer
  • Gå i dialog med klubben om udviklingsinitiativer
  • Afstemme og udfordre ambitionsniveau dvs. at sætte mål for de udviklingsområder, som klubben vælger
  • Lave en udviklingsplan for klubben
  • Løbende støtte klubben i opfølgningen – også når det bliver svært 

Udviklingsprojektet drejer sig i høj grad om at udbrede kendskabet til de gode initiativer, ideer og erfaringer mellem klubberne ved hjælp af de lokale konsulenter. Konsulenternes rolle vil også være i samarbejde med den enkelte klubs bestyrelse at sikre og implementere nogle af de gode initiativer, ideer og erfaringer lokalt. Det er tanken, at hver konsulent har et antal klubber, og i samarbejde med DOFs udviklingskonsulent indsamler og udbreder viden klubberne i mellem. 

Har du erfaringer fra bestyrelsesarbejde i din egen klub, kreds eller fra dit arbejdsliv, når det gælder frivillighed, udvikling og organisering, og har du lyst til bidrage til udviklingen af orienteringsklubberne i din kreds, så hører vi gerne fra dig. 

Der er i udviklingsprojektet lagt op til tre årlige besøg i klubben og deltagelse i et årligt endagsseminar for alle lokale konsulenter.

Klubbesøgene honoreres med kr. 400 pr. besøg plus dækning af transportomkostning, mens konsulentseminaret er gratis og transportudgifter dækkes. 

Yderligere information: Gert Nielsen, Udviklingskonsulent – gn@do-f.dk – tlf. 4196 9375

Vi håber at høre fra dig.

Heidi Kristensen, Motion og Foreningsliv

Gert Nielsen, Udviklingskonsulent

Skriv et svar