En hyggelig og velbesøgt generalforsamling

7. marts var der generalforsamling i Silkeborg OK i klubhuset. Vi var godt 40 personer som først nød en god omgang Chili Con Carne. Bagefter var der generalforsamling, styret håndfast med Poul Nøhr som dirigent.

Referatet vil blive lagt ud hér på hjemmesiden, men hér er lige et par hovedpunkter:

  • De bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev valgt igen. Det betyder at bestyrelsen i dag er sammensat som det kan ses hér på siden.
  • Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som skal se på en udvidelse af klubhuset. De skal komme med et oplæg til næste generalforsamling om hvordan vi skal udvide og hvordan det skal finansieres. Bjarne Christensen, formanden for husudvalget, sammensætter et udvalg, så hvis du er interesseret i at være med i det, kan du kontakte ham.
  • Bestyrelsen har opstillet nogle fokusområder, som blev præsenteret på generalforsamlingen. De kan findes hér.
    Der vil bl.a. blive sat fokus på at bruge synergien fra JWOC 2019 til at få flere aktive frivillige i klubben. Derudover vil der blive etableret et træningsudvalg, som skal koordinere træningsindsatsen på tværs af grenene og arbejde med klubbens sportslige ambitioner.
  • Regnskabet blev gennemgået og et større overskud blev præsenteret.
  • Kontingent bliver det samme.