Skt. Hans løb torsdag d.20 Juni kl. 18 – 21

Torsdag d. 20 Juni 2019 afvikles det traditionsrige Skt. Hans løb.

Kom og løb et særligt o-løb på årets længste dag – efterfulgt af spisning og hygge omkring bålet!
Sankt Hans løbet har tradition for at byde på særlige o-mæssige udfordringer.
Martin Fjordvald er banelægger og indbyder til løb med fællestart kl. 18.15, starten går fra klubhuset.

Der arbejdes på at få præ-o baner til dagen også, der vil komme en særskilt invitation her til.

Efter løbet er grillen varm fra kl. 19.30.
Øl, vin og vand kan købes.
Koteletter og pølser til grillen sørger du selv for.
Tilbehør i form af blandet salat, kartoffelsalat og flutes sørger arrangementsudvalget for.
Aftenen sluttes af med bål og midsommervisen.
En tidligere formand eller nuværende formand holder årets båltale.
Deltagelse er gratis, man tager jo selv maden med!

Mvh
Træningsudvalget og arrangementsudvalget