Hvem har lyst til at blive uddannet trafikofficials?

Der er kommet et krav om, at foreninger der skal have reguleret trafikken i forbindelse med events, selv skal uddanne trafikofficials, da man ikke længere kan forvente, at hjemmeværnet kan stille op.

Silkeborg Kommune uddannede et hold trafikofficials i 2019, og har besluttet at uddanne et hold igen i april 2020.

Uddannelsen består af:  

Et førstehjælpskursus (En hverdagsaften fra ca. 19-22).

To dages teori og praktik ude i trafikken (En fredag ca. kl. 16-22 + lørdag 9–18.00).

 

Silkeborg Kommune står for hele udgiften til uddannelsen.

Fra SOK´s side bakker vi op om dette tilbud, hvis du kunne være interesseret.

 

Tilmeldingen hertil er nu åben, og da der kun er plads til 20 deltagere på holdet, anbefales det,  ikke at vente for længe med at tilmelde sig.

 

Tilmelding til trafikofficialsuddannelsen: www.dgi.dk/202006009023

Tilmelding til førstehjælpskurset: www.dgi.dk/202006009024

Der kan forventes at være plads til 2-3 stk fra SOK på holdet.

 

Meld gerne dig selv til snarest muligt – idet  det er først til mølle princippet- og skriv tilbage til undertegnede, så vi ved ,hvem der har søgt/fået uddannelsen til kommende arrangementer og hvor mange der søger.

O Hilsen  Inger Simonsen

Frivillighedskoordinator    Mail:  inger.morten@mail.tele.dk