Påskeløb 2021 og 2022

Silkeborg OK udskyder afviklingen af Påskeløbet i 2021, så det i stedet afvikles i 2022. Begrundelsen for udskydelsen er, at Sydkredsen har henvendt sig på vegne af HTF, med et ønske om at HFT kan gennemføre det allerede planlagte 2020 Påskeløb på Rømø i 2021 i stedet. Fra Silkeborg OK’s side har vi stillet os velvillige, da HTF med denne løsning kan undgå betydelige store økonomiske konsekvenser og få glæde af det store arbejde, der allerede er gjort. Ligeledes vil flere af de klubber der har lavet bookninger kunne udskyde dem et år og dermed undgå at tabe depositum m.m. Stævneledelsen og Arrangementsudvalget i SOK er enige om at det arbejde vi allerede har gjort, godt kan sættes på pause og startes op igen om et år. Vores funktionsledere og ressourcepersoner har heldigvis også vist velvilje og det ser ud til vi kan starte op med samme stærke set up om et år som var planlagt. Udskydelsen betyder dog, at vi både har Påskeløb og DM mellem i 2022, men det har vi også vurderet er muligt at håndtere.
Arrangementsudvalget og stævneledelsen Påskeløb 2022