Trænings og aktivitetsplan

Trænings plan for torsdag- og lørdags løb(Åbne træningsløb) i 2021 er nu lagt online, i kolonnerne “ansvarlige baner”, og “ansvarlige poster” er market ja/nej

Ved alle der står ‘nej’ skal jeg bruge banelægger og post ansvarlige, meld tilbage til mig hvor du kan hjælpe.

Trænings planen kan findes her:

TR plan 2021

eller på infosiden for træningsløb

Åbne træningsløb

Aktivitetsplan for 2021 er i øjeblikket under udarbejdelse og vil blive udgivet snart