Generel information om åbne træningsløb

Starttider

Lørdage i vinterhalvåret mellem kl. 13.00 og 13.30.
Torsdage i sommerhalvåret mellem kl. 18.00 og 18.30.
Mød ikke op før den angivne tid, da banelæggeren ikke vil være klar til at sende folk i skoven.

Startafgift

Gratis for medlemmer af Silkeborg Orienteringsklub.
20 kr. for medlemmer fra andre klubber under Dansk Orienterings-Forbund.
30 kr. for alle andre.

Startsteder

Angivet med sted og nummer der refererer til oversigtskort, som findes via menupunkt under træningsudvalget.

Baner

1 svær bane ca. 7-9 km.
1 svær bane ca. 5-6 km.
1 svær bane ca. 3-4 km.
1 mellemsvær bane, ca. 4-6 km.
1 let bane ca. 3 km

Deltagerbegrænsning

Efter aftale med naboklubberne kan der lukkes for deltagelse af “udenbys”, hvis antallet af løbere overstiger skovtilladelsen (normalt 100).

Lukkede skove

Evt. markeret, men hold dig selv orienteret!

Ændringer

Der kan forekomme ændringer. De bliver meddelt i Komposten, eller på denne side og ved opslag i klubhuset.

Præcisionsorientering

Når anført, tilbydes der præcisionsorinteringsbaner. Banelæggeren lægger om muligt selv baner, evt. assistance til banelægning kan aftales med Knud Vogelius.

Vil du gerne hjælpe med at arrangere et træningsløb?

Se en beskrivelse af opgaverne her:

Og/eller skriv en mail til: tove.j58@gmail.com

 

Se Træningsløbs planen for yderligere information.