Udvalgene

Børne- og Ungdomsudvalg

Børne- og Ungdomsudvalget består af trænere og ledere fra ungdomstræningen, børnetræningen og minitræningen.

Udvalget arrangerer:

  • Ungdomstræning om tirsdagen kl. 17.45 hele året
  • Børnetræning om tirsdagen kl. 17.45 i sommerhalvåret
  • Minitræning om tirsdagen kl. 17.00 i sommerhalvåret
  • Diverse ture til ind- og udland samt en-dags arrangementer.

Træningsudvalg

Træningsudvalget tilbyder forskellige former for træning. Det er muligt at finde aktiviteter i næsten alle årets uger. Træningsudvalget arrangerer:

  • Træningsløb
  • Tirsdagtræning for voksne
  • Vintergymnastik

To gange om året arrangeres der introduktionsprogram for nye løbere.

Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget står for at arrangere stævner og klubture.

Kortudvalg

Kortudvalget er ansvarlig for at udarbejde og opdatere kort over skove som Silkeborg Orienteringsklub er ansvarlige for.

Husudvalg

Husudvalget er ansvarlige for at vedligeholde og administrere klubhuset.

Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalget er ansvarlige for både den interne og den eksterne kommunikation i klubben. Herunder:

  • Klubbens Facebookside og Facebookgrupper
  • Klubbens hjemmeside
  • SOK-Nyhedsbreve