Nye medlemmer

Indmeldelse

Du kan indmelde dig i Silkeborg Orienteringsklub ved enten at udfylde denne blanket.

Eller sende følgende oplysninger til klubbens kasserer, Lars Ole Larsen:

 • Navn
 • Adresse, postnummer, by
 • Fødselsdato
 • Telefon
 • E-mail

Ny orienteringsløber
Vi byder velkommen til klubben og anbefaler tirsdagstræningen, hvor der er orienteringteknisk træning. De voksne træner samtidig med klubbens børn og unge, se ungdomstræningen. Program for henholdsvis ungdom og voksne findes under ungdomsafdelingen og træningsudvalget under hovedmenuen.

Orienteringsløb – for alle

Orienteringsløb er en idræt, der kan dyrkes af alle uanset alder og ambitionsniveau. De bedste danske løbere er i verdenseliten, men de fleste konkurrerer selvfølgelig på andre niveauer, og for mange er orienteringsløb »kun« spændende og afvekslende motion, der bl.a. udmærker sig ved at foregå midt i naturen.
Det er også en idræt, der henvender sig til alle aldersklasser. Yngste løbere er otte-ni år, men ved de større arrangementer er der også specielle baner, hvor børn kan være med helt ned til tre-fire års alderen – i selskab med far eller mor. Når man har rundet de 80, er man stadig ikke for gammel til orienteringsløb.

Introduktion

På 3 tirsdage i april/maj måned vil der være introduktion for nye medlemmer.

Hold øje med kalenderen og Facebook for at se de aktuelle datoer for i år.

Træning

Træningen i Silkeborg Orienteringsklub foregår på flere fronter:

 • Træningsløb, hvor vi styrker orienteringsteknikken. Foregår lørdag i vinterhalvåret og torsdag aften i sommerhalvåret.
 • Løbetræning, grundtræningen hvor vi får konditionen i orden. Foregår hver mandag fra klubhuset, kl. 17.45 fra klubhuset.
 • Gymnastik i vinterhalvåret, så vi får brugt de fleste muskler i kroppen.
 • Trailløb hver onsdag
 • Ungdomsafdelingen har sin træningsdag om tirsdagen, kl. 17.45 fra klubhuset.
 • Seniortræningen for alle, som ønsker fælles instruktion i orienteringsteknik, om tirsdagen, kl. 17.45 fra klubhuset.

Desuden er der mulighed for at træne fra klubhuset individuelt eller i mindre grupper . Endvidere har klubben et styrketræningsrum med maskiner, som anvendes som supplement til den øvrige træning. Det er muligt, at få udleveret en nøgle mod depositum. Henvendelse skal ske til Mogens Nielsen mogens-r-n@webspeed.dk.

Træningsløbene foregår i skovene nær Silkeborg. En meget stor del af løbene arrangerer vi selv, men vi samarbejder også med naboklubberne om træningsløb. I sommerhalvåret er der træningsløb torsdag aften, i vinterhalvåret lørdag eftermiddag.

Konkurrencer

Konkurrencer indenfor orienteringsløb finder først og fremmest sted ved de såkaldte åbne løb. De foregår overalt i landet fra midt i marts til begyndelsen af november.
Desuden er der mesterskaber, divisionsturnering (der er en holdkonkurrence) og vore interne konkurrencer i form af klubmesterskaber m.v.
En hel særlig oplevelse  er etapeløb over flere dage, der finder sted i såvel ind- som udland. Vi arrangerer klubture til de fleste etapeløb herhjemme.
Ved alle åbne løb konkurreres der i en række  klasser inddelt efter alder og orienterings-niveau.

For at deltage i konkurrencer, skal der indbetales penge på klubbens løbskonto. Klubben betaler samlet startafgift til arrangørklubben. Klubbens løbskonto er 7170 1751282

Klubaftener

Efter mandagens og tirsdagens løbeture slapper vi af med bad, sauna og en hyggesnak i klubhuset. Nogle gange er der desuden arrangeret klubaftener med forskellige emner: fysisk træning, forskellige aspekter af orienterings-teknik, det rette udstyr, o.s.v.

Kurser

Ungdomsudvalget holder kurser for ungdomsløberne, desuden har vi med mellemrum kurser for begyndere, ligesom Dansk Orienterings-Forbund (DOF) arrangerer kurser.

Medlemsblad

Klubben udsender fire gange årligt medlemsbladet »Komposten«. Medlemmerne modtager desuden DOFs blad »Orientering« fire gange årligt.

Kontingent

Det er muligt såvel at være individuelt medlem af Silkeborg Orienteringsklub som at indmelde sig som familie (husstand). Kontingentet for familier afhænger af familiens størrelse og af, om alle er aktive eller nogle passive. Det halvårlige kontingent (pr. juli 2017) er:

Senior aktiv 275
Senior aktiv, familie 200
Junior aktiv 225
Junior aktiv familie 100
Senior passiv 165
Senior passiv, familie 45
Barn, familie under 9 år 0
Junior passiv, familie 45
Barn under 9 år mini * 225
Æresmedlem 0
Æremedlem, familie 0
*  Der betales kun for sommerhalvåret

Familiekontingent skal forstås således, at det “dyreste” medlem betaler fuldt kontingent.

Familiekontingent forudsætter samme adresse.

Passive medlemmer kan deltage i aktiviteter, der ikke vedrører vores primære sportsaktiviteter. Det vil sige, at de kan deltage i seniorgruppen samt vintergymnastik.