Notat om byggeprojektet

Punkt 7 på dagsordenen til årets generalforsamling er:

Orientering om byggesagen i forbindelse med udvidelsen af klubhuset, herunder forslag om afholdelse af udgifter til projektering mv. 

For at give klubbens medlemmer mulighed for – i ro og mag – at sætte sig ind i  baggrunden og overvejelserne for dette punkt, har Silkeborg OK’s bestyrelse og O-centerets bestyrelse forfattet et notat om byggeriet og muligheder for finansiering.

Notatet kan læses her