Haves: Super Spændende AdventureRace, Søges: Hjælpere til NACS 2022

Lørdag d 3 sept afvikles det traditionsrige NACS 2022  ( Nordisk Adventure Challenge Silkeborg) fra Silkeborg centrum, roklubben ved havnen , hvorfra  turen går ud i den fantastiske flotte natur omkring os.

Der er lagt op til et Mega Spændende & Varieret program  af Vanlig Høj Kvalitet i 2 forskellige sværhedskategorier  Fighterdistance ( begyndere) og Challenge (øvede)…!

Der er ved at være godt styr på racet… vi mangler dog flere hjælpere og retter derfor denne henvendelse.

Der er ledige pladser dels om formiddagen og dels om eftermiddagen- så hvis du kan afse nogle timer til at “stå post” eller anden opgave formiddag og/eller eftermiddag lørdag d 3.sept- så vil det være meget velkomment.

Hvis du også -eller i stedet- kan give en hånd med fredag d 2.9 eller i dagene op til, så er det også en god hjælp.

Hvis du allerede har meldt dig til undertegnede, så behøver du ikke melde igen- så er du noteret.

SU gerne snarest og senest d 3.7.22

Inger Simonsen

Frivillighedskoordinator SOK