Nyt om Klubhusbyggeriet.

Vi har i dag 10/1, holdt opstartsmøde med håndværkerne.

Byggeriet går i gang i næste uge. Som tidligere meldt ud, kan vi godt benytte klubhuset i byggeperioden med en række begrænsninger:

Fra og med næste uge og til byggeriets færdiggørelse 1.5.2023 kan der, bortset fra af- og pålæsning, ikke parkeres ved klubhuset. Så kør ind på p-pladsen ved Ferskvandscentret.

Omklædningsrum og toiletter samt klublokalet på 1. sal kan benyttes. Lokalet på 1. sal er ikke aflåst.

Håndværkerne benytter køkkendøren, hele klublokalet samt toilet i gangen.

Vi etablerer en afmærket passage frem til hoveddøren, men Håndværkerne disponerer i øvrigt over udearealerne.

Byggeriet opføres i resten af januar måned samt februar, marts og april.

Klubbens byggeledelse med kontakt til håndværkerne varetages af Knud Fjorvald.

I byggemøderne deltager fra klubben desuden Bjarne Christensen, Asmus Wonsyld, Claus Faber og Claus Poulsen.

Næste byggemøde er fastsat til tirsdag den 31.1. kl. 11.00 i klubhuset.