Hus-nyt

Enhver, der færdes ved klubhuset kan se, at der nu er gang i byggeriet med det nye køkken ved klubhusets østgavl.

På det første byggemøde den 12.1. aftalte vi med håndværkerne, at byggeriet skal være afsluttet den 28. april.

I byggemøderne, som vi holder ca. hver 14. dag, deltager fra klubben Knud Fjorvald, som har den daglige håndværkerkontakt, samt Bjarne Christensen, Claus Faber og nærværende skriverkarl.

Husk, vi kan benytte omklædningsrum og mødelokalet på 1.sal. Lad venligst være med at aflåse dette lokale efter brug.

Den 1. februar har vi haft et første møde med Silkeborg Kommunes fritidsforvaltning for at tage fat i en drøftelse af de fremtidige rammer for klubhuset i lyset af, at DOF/TeamDanmark har opsagt samarbejdsaftalen. Vi – her klubformand Martin Fjorvald, O-Centerformand Bjarne Christensen samt O-Centrets første formand, nemlig skribenten, lagde vægt på, at vi med klubbens betydelige vokseværk siden aftalen fra 1992 sagtens kan bruge hele huset selv, idet vi dog vil være positive for gæster fra O-miljøet og DOF. I dag er Silkeborg OK desuden også trailløb, adventurerace og trailorientering, og vi har samlet set mange arrangementer outdoor.

Vi håber, at kommunens fremtidige økonomiske bidrag fortsætter som hidtil, så vi ikke rammes af, at DOF trækker sig ud.

Vi vil gerne have en aftale om, at vi selv klarer daglig vedligeholdelse og pasning, men ved større nødvendige renoveringsarbejder forårsaget af tidens tand, må kommunen med på banen med både teknisk rådgivning og økonomi.

Om en kommende aftale med kommunen skal være med O-centret eller med SOK er uafklaret.

Drøftelsen med kommunens repræsentant var positiv.