Generalforsamling d 9 marts kl. 19.

Fredag blev indkaldelsen til årets ordinære generalforsamling udsendt pr mail til alle medlemmer.

Den indeholder Dagsorden og beretninger fra udvalg og aktivitetsgrene.

Generalforsamlingen afholdes (grundet ombygning af klublokalet) i år i lånte lokaler ‘ude i byen’ – O-venlig beskrivelse af adgangsveje mm, er også at finde i Indkaldelsen som også kan læses her.