Lidt nyt fra Bestyrelsen og huset

Klubbens årlige generalforsamling blev afholdt i god ro og orden torsdag d 9/3. Referatet herfra er godkendt af dirigenten og kan nu findes under referater (Her)

Generalforsamlingen blev afholdt ‘ude i byen’ i lånte lokaler eftersom ombygningen af klublokalet er i fuld gang

Om det skriver Claus:

Klubhusbyggeriet forløber stadig planmæssigt.

I det store lokale kan vi nu nyde de 2 træer, som er fældet udenfor og flyttet indenfor. De står der nu ikke for pynt, men for at understøtte den tværgående flotte gamle rem i rummet. Den mistede understøtningen, da det gamle køkken blev fjernet. Vi har besluttet at etablere en vask lige inden for den oprindelige køkkendør, som bevares. Installationer og afløb var der i forvejen af hensyn til køkkenet på 1. sal. Vasken er et ønske fra minitrænerne.

Køkkengruppen har fastsat, hvorledes det nye køkken indrettes. Så nu kan vvs- og elinstallationerne udføres. Senere i denne uge kommer de store ovenlysvinduer til køkkenet, og udvendig og indvendig beklædning kan påbegyndes.

På byggemødet var der enighed om, at vi fortsat regner med at byggeriet er færdigt ultimo april. Dog med forbehold for færdigt køkken og møblering, men minitræningen kan trygt foregå fra klubhuset fra primo maj måned.

Næste byggemøde med efterfølgende opdatering her er den 28. marts.