Tirsdagstræning

Mini-, børne-, ungdoms- og voksentræning starter på tirsdag den 11. august.
Alle er velkomne. Man møder bare op.

Minitræning: Løbere til og med 7 år. Træningen foregår altid fra klubhuset kl. 17.

Børnetræning: Løbere i alderen 8-11 år. Træningen foregår for det meste samme tid og sted som ungdomstræningen, og ellers fra klubhuset. Den 11/8 er det fra klubhuset kl. 17.45.

Ungdomstræning: Løbere fra 12-20 år. Træningen foregår næsten altid fra skove omkring Silkeborg kl. 17.45. Den 11/8 er det i Vesterskoven kl. 17.45, og mødestedet er Mindestenen.

Voksentræning: Løbere der er 21 år og ældre. Træningen foregår samme tid og sted som ungdomstræningen.

Opdelingen i mini-, børne- og ungdomstræning er ny. Vi opfordrer til at I så vidt muligt bakker op om aldersopdelingen, men er klar over, at I kan have behov for at gøre undtagelser.

Årsplanen for tirsdagstræning 2020 findes på hjemmesiden under “hurtigmenu” og kan også ses her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMayvE8ls7Uo8FVCz-EbscsIl8OLdfjiNkef5LyBTsg/edit#gid=1511172942.

Børne-, ungdoms- og voksentræninger vil desuden være oprettet som begivenheder på klubbens Facebook-side.