Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

SILKEBORG ORIENTERINGSKLUB,

14.NOVEMBER 2022

Med henvisning til vedtægternes §9 og§12 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling

                         Torsdag den 1. december 2022 kl. 19.00 i klubhuset

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og optælling af stemmer
  2. Redegørelse for projektering af om- og tilbygningen til klubhuset samt for licitationen den 22.11.
  3. Bestyrelsens indstillinger
    • Til byggeriets omfang
    • Til byggeriets finansiering, herunder anvendelse af klubbens formue
  1. Orientering om husets fremtidige status, samarbejdet med DOF og TeamDanmark

 Bestyrelsen mødes en af de nærmeste dage efter licitationen med henblik på at lave indstillingen til generalforsamlingen. Bestyrelsens indstilling vil blive offentliggjort på www.silkeborg-ok.dk samt på klubbens interne facebookgruppe.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen