Angående den ekstraordinære generalforsamling d 1/12

På grund af spørgsmål fra de indbudte håndværkere har vores arkitekt udsat licitationen en uge, altså til tirsdag den 29.11.

Det betyder i praksis, at bestyrelsen ikke kan udsende den lovede redegørelse med indstilling om projektets omfang og finansiering før tirsdag aften den 29.11.

Bestyrelsens indstilling vil blive publiceret både på den interne facebookgruppe og her på hjemmesiden.