Hold til DM Sprintstafet

Efter drøftelse internt i træningsudvalget og ønsker fra løberne er holdene til DM sprint stafet sat og meldt videre til arrangørerne. I kan finde dem i det vedhæftede dokument. Kontakt træningsudvalget, hvis I vil have ændret noget inden fedag kl 10.

DM Sprint stafet – SOK hold