Indvielse af nyt O-kort over Hvinningdal Skov den 22. april

Kortudvalget indbyder til indvielse af vores nye O-kort over Hvinningdal Skov. Clive Allen har rekognosceret og Ole Thisted har rentegnet. Spændende område og med 5 meters ækvidistance. Så er du advaret!

Du kan allerede fra mandag den 19. april løbe på kortet, idet banerne for de åbne O-løb i uge 16 er henlagt til Hvinningdal. Vi vil dog anbefale dig at møde op og løbe ugens bane torsdag aften med start kl. 18 – 18.30. Her vil den officielle indvielse af kortet finde sted.

Afmærkning fra Eidervej, hvor den går over i Jordkærvej. Parkering lige nord for Jordkærvej 1, 8600 Silkeborg.

Kortudvalget byder på en øl eller vand efter løbet, ligesom du (lidt ud over det vanlige) vil få mulighed for at møde andre klubmedlemmer og evt. diskutere dagens vejvalg. Nye medlemmer/interesserede, der deltager i intro-dagene, er også meget velkommen til at møde op og få lidt vejledning inden de løber i skoven.

Nærmere instruktion og download af kort med baner finder du på klubbens hjemmeside under Åbne O-løb.

Vær opmærksom på at kortkasserne med kort til de Åbne O-løb torsdag d. 22. april fra kl. 16 til ca. kl. 20.30 ikke vil være ved klubhuset men ved startstedet i Hvinningdal.