Klubben skal have ny kasserer

Forleden fortalte Lars Ole at han var 59 år da han overtog kassererposten i SOK, idag løber han i klassen H75, så er det op til læseren selv at stå for matematikken.

Lars Ole har meddelt bestyrelsen at han stoppe som kasserer ved generalforsamlingen 2022. På grund af opgavens karakter ser vi det som nødvendigt at vi får en ny kasserer aspirant  i løbet af efteråret eller senest vinteren. Dette ikke blot for at sikre en flydende og sikker overdragelse af opgaven, men der skal også ske en konvertering af klubbens regnskabsystem som en indledende opgave.

Ud over at håndter regninger og bogføring efter behov, har kassereren også følgende ansvarsområder:

 • Medlemshåndtering
  • Ind- og udmeldelser
  • Kontingentopkrævning
 • Arrangements regnskaber
 • Indberetninger:
  • Lokale og medlemstilskud
  • Medlemstal til DGI

Kassereren er desuden medlem af klubbens bestyrelse.

Opgaven kræver ikke du er et økonomisk geni, men at kende forskel på kredit og debet vil nok være en fordel.

Hvis du har en lille, eller stor, kasserer aspirant gemt i maven så kontakt mig snarest muligt.

 

Med O-hilsen

Martin Fjordvald