Tak for et veloverstået påskeløb

Påskeløbene, hvor vi fra SOK var arrangører, løb af stablen for små 2 uger siden og i tilbageblik kan det konstateres at det blev et godt og velafviklet stævne.

Mange klubmedlemmer var i sving i de 3 dage på og ved stævnepladserne, og uden denne store fælles frivillige indsats havde det ikke været muligt at afvikle det store stævne hvor der var godt 1500 løbere tilmeldt.

Nogle klubmedlemmer har arbejdet med stævnet i længere tid. Det gælder bl.a. korttegnerne inklusive vores altid flittige ven Steen Frandsen fra Viborg, de tre banelæggere og funktionsledere m.fl.

Stævnet fik en vellykket afvikling. Kort, baner og rammerne omkring stævnet var fortrinlige, og på 3. dagen bidrog det dejligste påskevejr til, at alle deltagerne mindes de dejlige dage i skovene og på stævnepladserne med glæde.

En stor tak til alle, der bidrog til et flot arrangement.

En særlig stor tak skal rettes til stævnelederne Anette og Poul, som har arbejdet med planlægningen i årevis.

På bestyrelsens vegne

Martin Fjordvald


Stævnepladsen på knøsmarken i de tidlige morgentimer, inden det for alvor gik i gang på tredje etape: