Tegninger af klubhusudbygningen

Arbejdet med at lave en plan for udbygning af klubhuset er godt i gang. En gruppe bestående af Bjarne Christensen, Claus Faber og Knud Fjordvald, har lavet et oplæg til hvordan udbygningen kan se ud. Dette blev præsenteret på et møde i klubhuset d. 11. november 2019 for en bred flok af klubbens medlemmer.

Der var generel stor opbakning til det fremlagte og samtidig en masse gode spørgsmål og foreslag, som nu bliver taget med i det videre arbejde.

Planen er at der ligger en konkret plan kar, inklusiv finansiering, på bestyrelsesmødet d. 24. februar 2020, som så skal præsenteres på generalforsamlingen d. 5. marts 2020. Jytte Larsen og Morten Kjær arbejder med finansieringen.

Herunder er tegninger af udbygningen, som det blev fremlagt på mødet d. 11. november.